Länkade Artiklar och filmklipp

Vi följer kampanjen "Balansera Mera"
Socialstyrelsen presenterar årligen en kampanj för att förebygga fallolyckor.
Här kan du klicka på länken till Socialstyrelsen om du vill ta del av mer information och statistik om fallolyckor.

Länk till Socialstyrelsen, fallolyckor 
Anmäl dig till våra grupper i Balans/Styrka där vi arbetar förebyggande för att undvika fallolyckor. Att stärka muskler och öva upp balansen är av stor vikt när du behöver förebygga och undvika fallolyckor.

Länkar till Föreläsningar, artiklar och program

Anna Carling:
Träning förbättrar vardagen för MS- sjuka  
Träning minskar fallrisken för personer med MS

Socialstyrelsen: Risk för demens kan påverkas
Länk: Tidiga insatser kan påverka risk för demens
Anmäl dig till vår grupp "Gympa hjärnstark" 
Rörelseglädje, samarbetsövningar utifrån idividuella förutsättningar.