Ingela Welin
Verksamhetschef
076-815 29 00
ingela@halsobro.se


Ewa Brattberg
Aukt. Feldenkraispedagog/
Idrottspedagog
070-529 33 30
ewaf@halsobro.se
Marlene Thörnqvist  Åslund
Gymvärdinna/ Receptionist
070-514 34 10
marlene@halsobro.se

Sari Sjöström 
Receptionist/ Gymvärdinna
070-514 34 10
sari@halsobro.se

Styrelsen för Föreningen Hälsobro 2023
Ordförande          Birgitta Lindahl, Neuro

Vice Ordf.              Miriam Strömquist, R
Ledamot               Anita Oliofsson, PSO  
Ledamot               Gunnel Wiik, R
Ledamot               Birgitta Johansson, Neuro
Ledamot               Monica Sjöberg, Pso
Ledamot               Ingalill Kling, Neuro

Revisor                  Elisabet Gustafsson, Neuro
Revisor                  Örjan Carlén, Pso
Revisor                  Lars Algotsson, R

Adjungerande    Ingela Welin, Hb

Lämna Motioner till styrelsen och till årsmötet har medlemmar i  Neuro Örebro, Reumatikerföreningen Örebro, Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro och deltagare i Hälsobro Mer än ett Gym

Vem kan sitta i styrelsen?
Medlemmar från Neuro Örebro
Reumatikerföreningen Örebro
Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro

 Kontakt: Ingela Welin 076-815 29 00​

* Ett stort tack för privat donerad gåvan på 5000kr till Hälobro verkamhet.
* Ett stort tack till alla bidragsgivare som gjort det möjligt att köpa in den populära träningsmaskinen
"NuStep" En sittande step crosstrainer.

Hjärtligt tack från Styrelse och personal!

Ölands Norra udde Foto: Ingela Welin