Ingela Welin
Verksamhetschef
076-815 29 00
ingela@halsobro.se

Ewa Brattberg
Aukt. Feldenkraispedagog/
Idrottspedagog
070-529 33 30
ewaf@halsobro.se

Margareta Bergström

Ekonomiassistent
019-14 05 10
070-514 34 10
margareta@halsobro.seMarlene Thörnqvist       Åslund
Gymvärdinna/ Receptionist
019-14 05 10
070-514 34 10
marlene@halsobro.se

Styrelsen för Föreningen Hälsobro 2020

Ordförande          Birgitta Lindahl, Neuro
Vice Ordf.              Anita Olofsson, Pso
Kassör                   Olof von Elern, Hb
Ledamot               Berit Amcoff, Rf
Ledamot               Kristina Ahl, Neuro
Ledamot               Inger Gustafson, R              
Ledamot               Elisabeth Fälling, Neuro
Ledamot               Miriam Strömquist, R
Ledamot               Christina Larsdotter, Stroke
Ledamot               Monica Sjöberg, Pso
Ledamot               Petra Nilsson, Neuro

Revisor                  Elisabet Gustafsson, Neuro
Revisor                  Örjan Carlén, Pso
Revisor                  Lars Algotsson, R

Adjungerande    Ingela Welin, Hb
Adjungerande    Margareta Bergström, Hb

Är du medlem i Hälsobro gym och vill vara med och påverka Hälsobros verksamhet, då behöver du sitta på en styrelsepost i Föreningen Hälsobro styrelse.

Motioner och rösträtt har medlemmar i  
Neuro Örebro
Reumatikerföreningen Örebro
Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro

Vem kan sitta i styrelsen?
Medlemmar från Hälsobro Gym
Neuro Örebro
Reumatikerföreningen Örebro
Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro
Medlemmar från Förening som löst medlemskap i Hälsobro gym.

 Kontakt: Ingela Welin 076-815 29 00​

* Ett stort tack för privat donerad gåvan på 5000kr till Hälobro verkamhet.
* Ett stort tack till alla bidragsgivare som gjort det möjligt att köpa in den populära träningsmaskinen
"NuStep" En sittande step crosstrainer.

Hjärtligt tack från Styrelse och personal!

Ölands Norra udde Foto: Ingela Welin