Ingela Welin
Verksamhetschef
076-815 29 00
ingela@halsobro.se










Ewa Brattberg
Aukt. Feldenkraispedagog/
Idrottspedagog
070-529 33 30
ewaf@halsobro.se








Marlene Thörnqvist  Åslund
Gymvärdinna/ Receptionist
070-514 34 10
marlene@halsobro.se





Sari Sjöström 
Receptionist/ Gymvärdinna
070-514 34 10
sari@halsobro.se

Hälsobro söker ordförande till Föreningen Hälsobro. Du måst ha ett engagemang  för friskvård och föreningslivet med anställd personal. Prata med Ingela om du vill veta mer.
Ingela 076-8152900

Styrelsen för Föreningen Hälsobro 2024
Ordförande          Miriam Strömquist, R

Vice Ordf.              Anita Oliofsson, PSO 
Ledamot               Gunnel Wiik, R
Ledamot               Birgitta Johansson, Neuro
Ledamot               Monica Sjöberg, Pso
Ledamot               Ingalill Kling, Neuro
Ledamot               Johan Helmer, Pso

Revisor                  Elisabet Gustafsson, Neuro
Revisor                  Örjan Carlén, Pso
Revisor                  Lars Algotsson, R

Adjungerande    Ingela Welin, Hb

Lämna Motioner till årsmötet har medlemmar i  Neuro Örebro, Reumatikerföreningen Örebro, Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro. Deltagare i Hälsobro Mer än ett Gym kan lämna önskemål eller motioner till styrelsen för beslut alt. beredning till årsmötet.

Vem kan sitta i styrelsen?
Medlemmar från Neuro Örebro
Reumatikerföreningen Örebro
Psoriasisförbundet Lokalavdelning Örebro

 Kontakt: Ingela Welin 076-815 29 00​

* Ett stort tack för privat donerad gåva på 10 000kr till Hälobro verkamhet.
* Ett stort tack för privat donerad gåva på 5000kr till Hälobro verkamhet.
* Ett stort tack till alla bidragsgivare som gjort det möjligt att köpa in den populära träningsmaskinen
"NuStep" En sittande step crosstrainer.

Hjärtligt tack från Styrelse och personal!

Ölands Norra udde Foto: Ingela Welin