Autogirobetalning

Årskort  216,33kr/månad        /      Medlemsföreningar 195,50kr/månad
Dragning 28e varje månad i 12 månader.
Årskortet giltigt  i 13 månader för kompensation för att vi stänger under semestern.

Medlemskap i Hälsobro 100kr/kalenderår
Medlemskap är obligatoriskt för deltagande i verksamhet anordnad av Hälsobro
Medlemmar som löst medlemskap i Neuro Örebro, Reumatikerförbundet Örebro och Psoriasisförbundet Örebro är genom föreningens medlemskap medlem  i Hälsobro.

Medlemsvillkor

Klippkort kombi 10/20 tillfällen.​
Klippkorten kan kombineras i gym och grupp 

Vi tar emot E-passi Friskvårdskuponger och AcTiway