Autogirobetalning

Startavgift för Autogiro 150kr, engångsbelopp vid nyregistrering.
Årskort  255kr/månad        /      Medlemsföreningar 230kr/månad
Dragning 28e varje månad i 12 månader.
Årskortet giltigt  i 13 månader för kompensation för att vi stänger under semestern.
Autogiroanmälan

Deltagaravgift i Hälsobro Gym 100kr/kalenderår
Deltagaravgift är obligatoriskt för deltagande i verksamhet anordnad av Hälsobro
Medlemmar som löst medlemskap i Neuro Örebro, Reumatikerförbundet Örebro och Psoriasisförbundet Örebro är genom föreningens medlemskap medlem  i Hälsobro.

Allmänna villkor

Klippkort kombi 10/20 tillfällen.​
Klippkorten kan kombineras i gym och grupp 
Bastukort 10 kort + 1 tillfälle.

Vi tar emot E-passi