Medlemskap i Hälsobro 100kr/kalenderår
Medlemskap är obligatoriskt för deltagande i verksamhet anordnad av Hälsobro

Klippkort kombi 10/15/20 tillfällen.​
Klippkorten kan kombineras i gym, grupp eller med 30 min bastu

Vi tar emot Friskvårdscheckar/AcTiway och Friskvårdskuponger